Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Χανίων Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Ανώνυμης Εταιρείας (Κ.Ε.Χ.  Α.Ε.Σ.  Α.Ε.).

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τη Νο 744/28-4-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, σας καλούμε διά των Αντιπροσώπων σας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Κισσάμου 118 στα Χανιά με θέματα:

  1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση του 2016.
  2. Ανακοίνωση εκθέσεως των Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2016 και έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως και απαλλαγή ευθυνών για το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές Λογιστές.
  3. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών στα Μέλη του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων των μετόχων κατά τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις για τη χρήση του 2016 και προέγκριση για τη χρήση του 2017.
  4. Ορισμός ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους για τη χρήση του 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Αντικατάσταση Μέλους του Δ.Σ. λόγω παραίτησης. Έγκριση από το σώμα.
  6. Διάφορα που ήθελαν προκύψουν.

 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΒΙΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Χανίων Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Ανώνυμης Εταιρείας (Κ.Ε.Χ. Α.Ε.Σ. Α.Ε.).

 

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τη Νο 732/25-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, σας καλούμε διά των Αντιπροσώπων σας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17/6/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Κισσάμου 118 στα Χανιά με θέματα:

1) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση του 2015.

2) Ανακοίνωση Εκθέσεως των Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2015 και έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως και απαλλαγή ευθυνών για το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές Λογιστές.

3) Ορισμός Ελεγκτών και των Αναπληρωματικών τους για τη χρήση του 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Διάφορα που ήθελαν προκύψουν.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΙΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

Παρακάτω επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Χανίων Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Ανώνυμης Εταιρείας (Κ.Ε.Χ. Α.Ε.Σ. Α.Ε.).

 

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τη Νο 719/27-5-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, σας καλούμε διά των Αντιπροσώπων σας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/6/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Κισσάμου 118 στα Χανιά με θέματα:

1) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση (από 1/8/2014 έως 31/12/2014).

2) Ανακοίνωση εκθέσεως ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση από 1/8/14 μέχρι 31/12/14 και έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και απαλλαγή ευθυνών για το Διοικητικιό Συμβούλιο, τον Ορκωτό Ελεγκτή και την Υπηρεσία.

3) Καθορισμός ανωτάτου ορίου των δυναμένων να συναφθούν δανείων και χρηματοδοτήσεων κατά τις χρήσεις 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 για τις διεξαγωγές εργασιών (συγκέντρωση σταφυλιών, εμπορία κρασιών, ελαιολάδου, ζωοτροφών, αγροτικών εφοδίων κ.λ.π).

4) Αξιοποίηση ακινήτου μας στην Κατεχάκη 12 στα Χανιά.

5) Ορισμός ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους για τη χρήση του 2015.

 

Ο Πρόεδρος

Μαδαριωτάκης Σταμάτιος

 

 

Παρακάτω επισυνάπτονται τα οικονομικά στοιχεία:

http://www.kechanion.gr/files/isologismos.pdf

http://www.kechanion.gr/files/prosartima.pdf

http://www.kechanion.gr/files/ekthesi_diaxirisis_dskex_2014.pdf

http://www.kechanion.gr/files/ekthesi_elegxoy_2014.pdf

 

 

 

Ενημερώνουμε τους αγρότες του νομού ότι ξεκίνησε η παραλαβή και διεκπεραίωση αγροτικών τιμολογίων έκδοσης 2016 για την επιστροφή Φ.Π.Α. Πριν την κατάθεσή τους στο λογιστήριο της Ένωσης καλό είναι να έχουν φωτοτυπηθεί για μελλοντική χρήση τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1) Τιμολόγια Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων έκδοσης 2015. Εάν πρόκειται για ελαιόλαδο απαιτούνται κι οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών του ελαιουργείου που ν’ αποδεικνύουν την παραγωγή τουλάχιστον της ποσότητας που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Αν δεν υπάρχουν αυτές χρειάζεται καρτέλα παραγωγού από το ελαιουργείο.

2) Αν η αξία του τιμολογίου υπερβαίνει τα 500€ απαιτείται και αποδεικτικό πληρωμής. Φωτοτυπία της επιταγής εφόσον πληρώθηκε με τέτοια ή καταθετήριο τράπεζας αν κατατέθηκαν τα χρήματα στο λογαριασμό του δικαιούχου. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό πληρωμής και η κίνηση του λογαριασμού όπου αναγράφεται ως κατάθεση το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του τιμολογίου.

3) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας Πειραιώς ώστε να κατατεθούν τα χρήματα της επιστροφής ΦΠΑ στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Ο δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να συμπίπτει με το δικαιούχο παραγωγό που αναγράφεται στο Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων.

4) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Top