Επί της Κισσάμου 118 στον α’ όροφο, βρίσκονται τα γραφεία της διοίκησης και το λογιστήριο. Εδώ, παρέχονται υπηρεσίες όπως η επιστροφή Φ.Π.Α αγροτικών τιμολογίων. Από το Νοέμβριο του 2014 η Κεντρική Ένωση Χανίων μετατράπηκε σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις επιταγές του Ν.4015/2011. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Βιδάκης Χριστόφορος  Πρόεδρος
Σαρικάκης Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος
Βλαζάκης Χαρίλαος    Μέλος 
Γωνιωτάκης Γεώργιος   Μέλος 
Σαβιολάκης Ιωσήφ  Μέλος

 

 Δαφέρμος Γεώργιος            Γενικός Διευθυντής

Top