Στο ισόγειο της έδρας της Ένωσής μας που βρίσκεται στην οδό Κισσάμου 118-Χανιά, στεγάζεται το Πρατήριο Αγροτικών Εφοδίων σε χώρο (συμπεριλαμβανομένου του αύλειου) που υπερβαίνει τα 2.000τ.μ. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τα περισσότερα απ’ όσα χρειάζεται, δηλαδή λιπάσματα, φυτοφάρμακα, αγροτικά εργαλεία, ζωοτροφές, για να καλλιεργήσει και να παράξει τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που επιθυμεί.

5 n 4 n 11072280 10152909591118172 1548621906 n  krakin1    krakin5490 n krakin1892 n krakin7940 n krakin9096 n  krakin6079 n

 krakin3380 n   krakin4199 n

Top