Η Κεντρική Ένωση Χανίων τα τελευταία σαράντα χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα των ζωοτροφών και από το 1988 διαθέτει Silos 12.000 τόνων στον επιλιμένιο χώρο Σούδας, καθώς και οριζόντια αποθήκη. H δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί σχεδόν πρωτοποριακά αφού ο κτηνοτρόφος μπορεί να παραγγείλει και αμέσως να παραχθεί το μίγμα που επιθυμεί, με την ετικέτα που δείχνει τη σύσταση του παραχθέντος μίγματος. Η δραστηριότητα είναι πιστοποιημένη κατά HACCP κι η πιστοποίηση αυτή είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης στην τεχνολογία και το προσωπικό.

Ζωοτροφές1 opt Ζωοτροφές3 opt

Ζωοτροφές4 opt Ζωοτροφές7 opt

ΤΡΟΦΕΣ 110601 opt  Ζωοτροφές6 opt

Top