Ενημερώνουμε τους αγρότες του νομού ότι ξεκίνησε η παραλαβή και διεκπεραίωση αγροτικών τιμολογίων έκδοσης 2018 για την επιστροφή Φ.Π.Α. Πριν την κατάθεσή τους στο λογιστήριο της Ένωσης καλό είναι να έχουν φωτοτυπηθεί για μελλοντική χρήση τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1) Τιμολόγια Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων έκδοσης 2018. Εάν πρόκειται για ελαιόλαδο απαιτούνται κι οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών του ελαιουργείου που ν’ αποδεικνύουν την παραγωγή τουλάχιστον της ποσότητας που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Αν δεν υπάρχουν αυτές χρειάζεται καρτέλα παραγωγού από το ελαιουργείο.

2) Αν η αξία του τιμολογίου υπερβαίνει τα 500€ απαιτείται και αποδεικτικό πληρωμής. Φωτοτυπία της επιταγής εφόσον πληρώθηκε με τέτοια ή καταθετήριο τράπεζας αν κατατέθηκαν τα χρήματα στο λογαριασμό του δικαιούχου. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό πληρωμής και η κίνηση του λογαριασμού όπου αναγράφεται ως κατάθεση το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του τιμολογίου.

3) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας Πειραιώς ώστε να κατατεθούν τα χρήματα της επιστροφής ΦΠΑ στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Ο δικαιούχος του λογαριασμού πρέπει να συμπίπτει με το δικαιούχο παραγωγό που αναγράφεται στο Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων.

4) Αν ο δικαιούχος παραγωγός εκμεταλλεύεται αγροτική έκταση μέσω μισθωτηρίου, απαιτείται φωτοτυπία αυτού.

5) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

6) Αν ο παραγωγός ανήκει σε άλλη ΔΟΥ εκτός Χανίων απαιτείται το Ε9. Εξαίρεση αποτελούν οι παραγωγοί που έχουν υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας σε περιοχή εκτός νομού Χανίων και ανήκουν σε ΔΟΥ εκτός Χανίων οπότε τα τιμολόγιά τους κατατίθενται εκεί.

 

Top